Uszczelka do przewodu wenty. fi75 - VU75-5

Uszczelka do przewodu wenty. fi75 - VU75-5

Specjalnie zaprojektowane uszczelki gwarantują szczelne połączenie rury z rurą jak również rur z rozdzielaczami i skrzynkami rozprężnymi.

Uszczelkę umieszcza się na rurach, pomiędzy „garbami”.

Wykonane są z poliuretanu PUR.

7,30 zł
Brutto 2-3 dni robocze

Specjalnie zaprojektowane uszczelki gwarantują szczelne połączenie rury z rurą jak również rur z rozdzielaczami i skrzynkami rozprężnymi. Uszczelkę umieszcza się na rurach, pomiędzy „garbami”. Wykonane są z poliuretanu PUR.

Awenta
SK.06/75
2019877015725

Polityka zwrotów

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Prowent Białystok A. Poleszuk Sp. k. Białostoczek 17 (k/Kurian) 15-592 Białystok lub na adres e-mailowy biuro.bialystok@prowent.com.

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Prowent Białystok A. Poleszuk Sp. k. Białostoczek 17 (k/Kurian) 15-592 Białystok.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób chroniący przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

Dostawa

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską oraz paczkomatami. Koszt dostawy za zakupy powyżej 200 zł brutto wynosi 0 zł brutto.

Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.