Przyrządy miernicze

48,55 zł

Miernik spalania/termometr kominkowy HANSA w prosty sposób umożliwia przestrzeganie jednej z najważniejszych zasad korzystania z urządzenia grzewczego jakim jest ustawienie odpowiedniego trybu spalania. Tryb spalania określa temperatura spalin w przewodzie kominowym, którą warunkuje odpowiednie ustawienie ilości paliwa i podawanego powietrza.Optymalne wzajemne oddziaływanie tych elementów zależy wyłącznie od wiedzy użytkownika urządzenia grzewczego i jego poczynań na poszczególnych etapach spalania. Za pomocą miernika osiągniesz: Maksymalny czas spalania, ekonomiczne zużycie paliwa, wydłużenie żywotności urządzenia grzewczego, bezpieczeństwo użytkowników. Maksymalna temperatura pracy 500°C

Przyrządy miernicze HANSA pomagają określić wilgotność drewna oraz utrzymanie odpowiedniej temperatury wewnątrz komory spalania które są kluczowe dla prawidłowego i ekonomicznego procesu spalania. Chcąc efektywnie palić w kominku unikaj drewna drzew iglastych. Posiada ono dużo żywicy oraz mocno dymi zanieczyszczając wnętrze pieca oraz przewody kominowe. Zbyt niska temperatura spalania powoduje złe spalanie, przez co komin oraz szyba urządzenia zanieczyści się szybciej. Zbyt wysoka temperatura może spowodować odkształcenie elementów żeliwnych bądź ich pęknięcie. Odpowiedni tryb spalania osiągniesz utrzymując na termometrze temperatury od 120 °C - 320 °C.