Czujnik jakości powietrza VACS-1

Czujnik jakości powietrza VACS-1

Czujnik jakości powietrza VACS-1 służy do pomiaru zawartości dwutlenku węgla oraz ilości pyłów PM2,5 i PM10.

Dzięki zastosowaniu czujnika centrala wentylacyjna na podstawie odczytywanych danych reguluje przepływem strumienia powietrza wywiewanego i nawiewanego do pomieszczeń, utrzymując w nich pożądany komfort.

1 101,47 zł
Brutto

Czujnik jakości powietrza VACS-1 służy do pomiaru zawartości dwutlenku węgla oraz ilości pyłów PM2,5 i PM10. Dzięki zastosowaniu czujnika centrala wentylacyjna na podstawie odczytywanych danych reguluje przepływem strumienia powietrza wywiewanego i nawiewanego do pomieszczeń, utrzymując w nich pożądany komfort.

Pyły PM2.5 należą do najbardziej szkodliwych dla zdrowia. Są to aerozole atmosferyczne, których średnica jest mniejsza niż 2.5 mikrometra. Tak drobny pył może przedostawać się do pęcherzyków płucnych, naczyń krwionośnych i w końcu do krwiobiegu. Dlatego też szkodliwy jest zarówno dla układu oddechowego jak i układu krążenia. Osoby cierpiące na schorzenia płuc, serca, osoby starsze i dzieci uważa się za bardziej podatne na szkodliwe działanie pyłu zawieszonego. Na konsekwencje wynikające z wpływu takich pyłów narażone są również osoby aktywne fi zycznie.

PM10 to, z kolei, pył zawieszony, który przede wszystkim wpływa negatywnie na układ oddechowy. Cząsteczki w nim zawarte mają średnicę mniejszą od 10 mikronów. Odpowiadają one za ataki kaszlu, świszczący oddech, pogorszenie się stanu osób z astmą czy ostre, gwałtowne zapalenie oskrzeli. Badania wskazują, że w sposób pośredni pyły PM10 zwiększają ryzyko zawału serca oraz wystąpienia udaru mózgu.

Kompaktowa budowa urządzenia pozwala zamontować je w dowolnym miejscu, nie rzucając się przy tym w oczy. Czujnik montowany jest w pomieszczeniu, w którym ma odbywać się pomiar. Można go stosować w pomieszczeniach bez kondensacji nadmiernej pary wodnej i w dopuszczalnym zakresie temperatur użytkowania od 0 do 55°C.

Awenta
VSPM

Polityka zwrotów

Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Prowent Białystok A. Poleszuk Sp. k. Białostoczek 17 (k/Kurian) 15-592 Białystok lub na adres e-mailowy biuro.bialystok@prowent.com.

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: Prowent Białystok A. Poleszuk Sp. k. Białostoczek 17 (k/Kurian) 15-592 Białystok.

Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w sposób chroniący przed uszkodzeniem w trakcie transportu.

Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

Dostawa

Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską oraz paczkomatami. Koszt dostawy za zakupy powyżej 200 zł brutto wynosi 0 zł brutto.

Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 14 dni roboczych, licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.