Wydajne korzystanie z urządzeń grzewczych

Podczas spalania drewna tak naprawdę palą się wydzielające się z niego gazy palne: tlenek węgla, wodór, metan. Ogień to zjawisko będące wynikiem reakcji chemicznej, w trakcie której paliwo reaguje z tlenem. Podczas spalania gazów wydzielających się z drewna, widzimy dym. Czarny dym tworzy węgiel drobnocząsteczkowy - sadza i ciężkopalne opary kreozotu. Te dwie substancje powodują największe niebezpieczeństwo dla użytkowników i urządzeń, gdyż wydzielająca się podczas spalania drewna para wodna "skleja" je, schładza i uniemożliwia spalenie. Doprowadza to do braku możliwości usunięcia ich wraz z dymem oraz do osadzania się ich na elementach urządzeń grzewczych i komina. Minimalna ilość tych substancji nie pozwala na normalne działanie urządzania grzewczego, powodując zmniejszenie jego sprawności, przyspieszenie zużycia i korozję. Osady smoły i sadzy zatykają komin, a następstwem jego może być bardzo groźna sytuacja - zapłon, czego konsekwencją będzie pożar całego budynku.

Można jednak zapobiec tak niebezpiecznym okolicznościom. Zalecamy Państwu produkt firmy Hansa, której jesteśmy wyłącznym dystrybutorem w Polsce - Efektywny preparat do usuwania smoły. Jest to bardzo skuteczny środek składający się z mieszanki specjalnych kryształów: część z nich katalizuje proces spalania drewna (dzięki czemu znajdująca się w drewnie smoła rozkłada się na palne gazy), a inne w wysokiej temperaturze wydzielają gaz (który reaguje z osadem smoły doprowadzając do rozbicia jego struktury). Działanie preparatu powoduje pozostanie wyłącznie kruchych resztek smoły, które osypując się w dół przewodu kominowego ulegają rozpadowi termicznemu i spaleniuEfektywny preparat do usuwania smoły doprowadza do odparowania wody - zasadniczego składnika utrzymującego osadzoną smołę. Systematyczne stosowanie preparatu zapewnia czystość systemu grzewczego nie zwiększając kosztów ogrzewania oraz umożliwia nieprzerwaną pracę z pełną mocą.

Zostaw Komentarz

Zaloguj się