Jak często czyścić komin?

Wysłano: maj 18, 2020

Kategorie: Czyszczenie komina

Tagi: czyszczenie komina , przeglądy kominiarskie

Posiadanie komina, niezależnie od stosowanego materiału opałowego, wiąże się z koniecznością jego czyszczenia. Związane jest to z odkładaniem się sadzy w przewodzie kominowym. Ilość odkładanej sadzy zależy od różnych czynników, m.in. od materiału stosowanego do budowy komina, częstotliwości palenia w kominku, czy sposobu palenia (im mniej dymu powstaje podczas palenia, tym mniej sadzy odkłada się w przewodzie kominowym). Podstawą odpowiedniej pracy komina jest jego właściwe i należyte czyszczenie. Warto o tym pamiętać, aby uniknąć tragedii. Odkładająca się bowiem w przewodzie kominowym sadza może ulec zapaleniu i być przyczyną pożaru.

Zgodnie z Prawem Budowlanym, właściciel obiektu budowlanego jest zobowiązany do zlecania kontroli stanu technicznego posiadanego przewodu kominowego osobie o odpowiednich kwalifikacjach minimum raz do roku. Kontrola kominiarska powinna zostać potwierdzona specjalnym protokołem z przeglądu. Na jego podstawie można ubiegać się o zwrot kosztów ewentualnych szkód. W przypadku, gdy osoba dokonująca kontroli opisze w protokole jakieś uchybienia, właściciel jest zobowiązany do ich usunięcia. Coroczny przegląd daje nam informacje na temat stanu naszego przewodu kominowego - tego, czy jest prawidłowy, czy może jednak wymaga czyszczenia.

Ponadto, zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, zaleca się usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych, w których odbywa się proces spalania paliwa o następującej częstotliwości:

  • co najmniej raz w miesiącu - od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych
  • co najmniej raz na 3 miesiące - od palenisk opalanych paliwem stałym
  • co najmniej raz na 6 miesięcy - od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym

Niestety, w praktyce często zapominamy o regularnym czyszczeniu naszych kominów, co może skutkować zagrożeniem naszego zdrowia, a nawet życia. Dopóki nie dojdzie do awarii, nie zdajemy sobie sprawy jak istotne są regularne przeglądy naszych przewodów kominowych.

Zostaw Komentarz

Zaloguj się